Euregioproject Vrede 

 

... wil in samenwerking over de grenzen heen

  • oorzaken en vormen van sociale en politieke conflicten alsook van militaire confrontaties herkennen en onderzoeken
  • het bewustzijn voor democratische alternatieven t.a.v. conflicten en geweld sensibiliseren en versterken
  • alle actiegroepen en inspanningen bundelen om gemeenschappelijk in de zin van vrede en democratie onze euregionale maatschappij te beïnvloeden


… wil de samenwerking over de grenzen heen onderhouden

  • in projecten omtrent de lokale en euregionale geschiedenis
  • in projecten omtrent alle vormen van kunst, van sport en spel
  • via voordrachten, conferenties, door tentoonstellingen en betogingen,
    in discussie- en werkgroepen evenals via feesten
  • in gemeenschappelijke campagnes

 

Euregioproject Vrede werkt met alle mensen samen, die zich willen engageren voor vrede en sociale gerechtigheid.

 

Het doel van het Euregioproject vrede is het onderwerp van juridisch bindende in de statuten (in de Duitse taal).

 

 

 Deutsche Version –   La version française